# FAQ


# GOLD là gì? GOLD được dùng làm gì?

GOLD là đơn vị điểm tích lũy được dùng trong TeaWork. Bạn có thể dùng nó để mua các đồ có trong Shop hoặc chuyển/ khen tặng cho các thành viên khác.

Xem thêm các định nghĩa khác tại đây (opens new window)

# Làm thế nào để có thêm GOLD

Có nhiều cách để tăng số GOLD của bạn:

  • Cách 1: Được người khác tặng GOLD (có thể nhận từ Quản lý thưởng nóng cho bạn hoặc Đồng nghiệp tặng GOLD cho nhau).
  • Cách 2: Tích lũy GOLD từ các trò chơi (như Lucky game, Dự đoán có thưởng,..).

Xem thêm cách sử dụng GOLD tại đây (opens new window)

# Tại sao cần IP public của công ty để sử dụng ứng dụng? Tôi có thể tìm IP public của công ty ở đâu?

Bạn cần IP public của công ty để sử dụng chức năng "Check-in" (Chấm công) trong ứng dụng. Bạn có thể xem IP public tại whatismyip.com (opens new window)

# Tôi quên chấm công thì có được chấm công lại không?

Trong trường hợp quên chấm công, bạn có thể sử dụng chức năng "Báo lỗi chấm công" trong phần "Chấm công" để ghi nhận lại thời gian vào/ra của mình.

Xem hướng dẫn báo lỗi chấm công tại đây (opens new window)

# Muốn đăng ký làm việc tại nhà thì làm như thế nào?

Truy cập tính năng "Đề xuất". Sau đó chọn "Làm remote".

Xem hướng dẫn đăng ký làm remote tại đây (opens new window)

# Có thể chụp QR Code để chấm công hộ được không?

Không. Vì QR Code sẽ tự động thay đổi theo thời gian.

# Có thể in QR Code ra để checkin không?

Không. Vì QR Code sẽ tự động thay đổi theo thời gian.

# Làm thế nào để chuyển đổi workspace?

Nếu bạn thuộc từ 2 workspace trở lên, hãy mở ứng dụng TeaWork, đăng xuất tài khoản hiện tại, sau đó tiến hành đăng nhập vào ứng dụng với tên workspace mà bạn muốn truy cập.

Xem hướng dẫn đăng nhập vào ứng dụng tại đây (opens new window)

# Tôi không checkin được hoặc checkin hiện thông báo không hợp lệ?

Khi gặp tình trạng như vậy, có thể bạn đang gặp phải một trong các trường hợp sau:

  • Mạng của thiết bị di động không hợp lệ/ mất kết nối: Kiểm tra lại kết nối mạng của thiết bị di động. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng wifi hợp lệ của công ty.
  • Mất kết nối mạng của máy checkin: Kiểm tra lại kết nối mạng đối với thiết bị cài máy checkin đang sử dụng. Trong trường hợp này, việc mất kết nối dẫn đến sự cố không thể quét mã QR để chấm công.

# Làm sao để checkout?

Lần đầu quét chấm công (bằng wifi, QR code, camera) trong ngày sẽ được tính là check-in, những lần chấm công sau được tính là check-out và hệ thống sẽ ghi nhận lần cuối cùng chấm công là giờ check-out của nhân viên.