# Truy cập ứng dụng


# Tải ứng dụng

Để tải ứng dụng, bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

Cách 1: Truy cập teawork.netlify.app (opens new window) trên điện thoại để tải ứng dụng.

Cách 2: Tìm kiếm trên GooglePlay hoặc Appstore với từ khóa “TeaWork”.

Sau khi tải ứng dụng thì làm theo hướng dẫn dưới đây:

# Truy cập ứng dụng

Bước 1: Khởi động ứng dụng.

Bước 2: Nhập tên hoặc scan mã QR của workspace.

Bước 3: Chọn 1 trong 3 cách dưới đây để đăng nhập:

Cách 1: Đăng nhập bằng PolkaID

Bước 1: Nhập Email đã đăng ký tài khoản PolkaID.

Bước 2: Nhập OTP để tiến hành đăng nhập vào app.

Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản Google

Bước 1: Chọn “Đăng nhập bằng Google”.

Bước 2: Chọn tài khoản để đăng nhập.

Cách 3: Đăng nhập bằng mã cá nhân

Bước 1: Chọn “Đăng nhập bằng mã cá nhân”.

Bước 2: Nhập mã cá nhân.

Bước 4: Kích hoạt tài khoản

Trong trường hợp tài khoản của bạn chưa được kích hoạt, hãy liên hệ với quản trị viên công ty để được hướng dẫn. Thông tin của quản trị viên sẽ được hiển thị trực tiếp trên app.

Video hướng dẫn truy cập tài khoản